จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงาน

PEA สาขาย่อยอำเภอแม่ออน โดยไกรศรี อินโปธา ผู้จัดการ พร้อมพนักงาน จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานเพื่อความเป็นศิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก ทองศุกร์ วงศ์โสภา ผู้จัดการ PEA สาขาอำเภอสันกำแพง พร้อม ผู้บริหารและพนักงาน และผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมทำบุญ และแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น