สระเกล้าดำหัว ประเพณีล้านนา

บุคคลผู้เคารพนับถือ จากหลากหลายวงการฯ เข้ารดนํ้าดำหัวขอพร ชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกฯ – พรฤดี พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่บ้านย่านวัดเมืองสารตหลวง / ข้าราชการชาวราชรถเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัว ชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยบรรยากาศประเพณีล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น