จ.ลำปาง พบฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

 

กรมควบคุมมลพิษ(คพ.)รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันจันทร์ที่ 24 เมษายน ดังนี้

1. พบฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ จ.ลำปาง โดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ อยู่ที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (165 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง โดย จ.เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน และแพร่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

2. สาเหตุของหมอกควัน การลักลอบเผาเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ และการเตรียมพื้นที่เกษตร

3. คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่าภาคเหนือของประเทศไทย มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ อาจทำให้ปริมาณฝุ่นละอองที่สะสมในบรรยากาศลดลงได้เล็กน้อย

4. กรมควบคุมมลพิษ จึงขอให้ทุกจังหวัดระดมสรรพกำลังเฝ้าระวังการเกิดไฟ และดับไฟอย่างต่อเนื่อง รวมถึงควบคุมกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดฝุ่นขึ้นในพื้นที่ และขอให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ที่เริ่มสูงขึ้นและแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งขอความร่วมมือจากประ ชาชนในการงดเผาป่า และเศษวัสดุการเกษตรในช่วงนี้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น