ตัวแทน รมต. ดูงานเกษตรแปลงใหญ่

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 24 เม.ย. ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงนาข้าวแปลงใหญ่ “บ้านร้องวัวแดง” หมู่ 4 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตร จ.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางลออ ริญญา รักษาการในตำแหน่ง หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตร จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับตัวแทนจากสำนักติดตามนโยบายและแผนของคณะ รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์ ในการติดตามงานเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงนาข้าวศูนย์การเรียนรู้เรื่องการเกษตร

โดยมี นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตร อ.สันกำแพง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนักงานเกษตรฯ พร้อมด้วยนายบุญทรง ยุติธรรม ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ-บรรยายให้ข้อมูลแปลงใหญ่ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้น จนเป็นที่หน้าพอใจแก่ตัวแทนของคณะ รมต.ที่มาดูงานแบบแปลงใหญ่

ร่วมแสดงความคิดเห็น