สระเกล้าดำหัว ตามประเพณี

นายดวงดี ปันจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับการสระเกล้าดำหัวเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองล้านนา โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มมวลชนจากทุกภาคส่วนที่ให้ความเคารพนับถือนำนํ้าขมิ้น ส้มป่อย หมากสุ่ม หมากเบ็ง มาร่วมรดนํ้าดำหัวตามประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาทุกปี หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้จัดพิธีรดนํ้าดำหัวผู้สูงอายุภายในตำบลเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น