เปิดอาคารใหม่ “อาคารแสงเดือน”

นายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอาคารใหม่ 8 ชั้น “อาคารแสงเดือน” โรงพยาบาลสันทราย โดยมีร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น