สังสรค์ประเพณีปีใหม่เมือง

ณรงค์ จุ้ยเส่ย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปาง จังหวัดลำปาง พร้อมคณะมาสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว สมศักดิ์ สาระหงษ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) และร่วมงานสังสรค์ประเพณีปีใหม่เมือง ณ บริเวณเฮือนบัวจันทร์ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น