คืบหน้าหลังการผสมพันธุ์ ครบ 80 วัน แพนด้าหลินฮุ่ย ยังไม่พบตัวอ่อน แต่ทีมแพทย์ยังเฝ้าลุ้น และติดตามต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 25 เม.ย.60 ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยน.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผอ.สำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานโครงการวิจัย และจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย,รศ.น.สพ.ดร.สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสัตวแพทย์หญิง สพ.ญ.ดร.อัมพิกา ทองภักดี ศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันแถลงผลการตรวจสุขภาพและอัลตร้าซาวด์ “หลินฮุ่ย” แม่หมีแพนด้า เพื่อติดตามความคืบหน้าการผสมพันธุ์ หลังได้รับการผสมเทียมครบ 80 วันในวันนี้

ทั้งนี้จากการตรวจสุขภาพพบว่าแม่หมีแพนด้า “หลินฮุ่ย” ที่ทางโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย ปล่อยให้อยู่ในส่วนจัดแสดงตามลำพัง  และงดให้เข้าชมมาตลอดช่วงกว่าเดือนที่ผ่านมา มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ขณะที่การตรวจอัลตร้าซาวด์ตรวจมดลูกของ “หลินฮุ่ย” เพื่อติดตามหาการตั้งท้องนั้น “หลินฮุ่ย” ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยได้ทำการอัลตร้าซาวด์ รวม 2 ครั้ง ครั้งแรกวานนี้(24 เม.ย.60) และอีกครั้งหนึ่งช่วงเช้าวันนี้(25 เม.ย.60) ซึ่งเบื้องต้นพบมดลูกมีความสมบูรณ์ดี แต่ยังไม่พบว่ามีตัวอ่อน อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า “หลินฮุ่ย” จะไม่ตั้งท้องแต่อย่างใด เพราะระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่ควบคุมการตั้งท้อง ยังไม่มีแนวโน้มลดลงแต่อย่างใด โดยจากนี้จะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป ซึ่งหลังจากนี้จะมีการตรวจอัลตร้าซาวด์อีกครั้งในช่วงครบ 100 วัน หลังได้รับการผสมเทียม หรือวันที่ 15 พ.ค.60

รศ.น.สพ.ดร.สุดสรร เปิดเผยว่า การตรวจการตั้งท้องของ “หลินฮุ่ย” ด้วยการอัลตร้าซาวด์ในครั้งนี้ “หลินฮุ่ย” ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยได้ทำการอัลตราซาวด์ 2 ครั้ง ครั้งแรกวานนี้(24 เม.ย.60) และอีกครั้งช่วงเช้าวันนี้(25 เม.ย.60) ซึ่งพบว่ามดลูกและกระเพาะปัสสาวะของ “หลินฮุ่ย” สมบูรณ์ดี อย่างไรก็ตามไม่พบตัวอ่อน แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า “หลินฮุ่ย” จะไม่ตั้งท้อง เพราะระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่ควบคุมการตั้งท้องยังไม่ขึ้นถึงจุดสูงสุดและยังไม่มีแนวโน้มลดลงแต่อย่างใด ทั้งนี้เบื้องต้นได้วางแผนที่จะทำการอัลตร้าซาวด์ตรวจหาการตั้งท้องอีกครั้งในวันที่ 15 พ.ค.60 หรือครบ 100 วัน หลังจากที่ได้รับการผสมเทียม ซึ่งการที่เวลานี้ยังไม่พบตัวอ่อนฝังตัวในมดลูกนั้น ถือเป็นเรื่องปกติของหมีแพนด้า เพราะจากข้อสถิติหมีแพนด้าจะมีค่าเฉลี่ยการตั้งท้องจนออกลูกอยู่ที่ 135 วัน และหลังจากตรวจพบตัวอ่อน จะมีการออกลูกในช่วง 1-10 วันหลังจากนั้น

ขณะที่ น.สพ.ดร.บริพัตร ระบุว่า แม้ว่าในเวลานี้จากการตรวจอัลตร้าซาวด์ จะยังไม่พบตัวอ่อนฝังตัวในมดลูกของ “หลินฮุ่ย” แต่จากปัจจัยองค์ประกอบต่างๆ ที่ “หลินฮุ่ย” แสดงออกมา ทั้งระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และพฤติกรรมต่างๆ ทำให้ทางทีมงานยังมีความหวังเกี่ยวกับการผสมพันธุ์ “หลินฮุ่ย” ในครั้งนี้ ซึ่งจากนี้จะมีการดูแลและเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น