รดนํ้าดำหัวปี๋ใหม่เมือง

นายมานพ แสงเขียว ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นำครอบครัวและคณะกรรมการหมู่บ้านเข้ารดนํ้าดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ตามจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติ เมื่อถึงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล และเกิดความรักสามัคคีในหมู่บ้านของตนเอง เมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น