แสดงมุฑิตาจิต สระเกล้า ดำหัว

วีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น ประธานในพิธี แสดงมุฑิตาจิต สระเกล้า ดำหัว คณะกรรมการส่งเสริมฯ คณะผู้บริหารฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาทุนฯ และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น