เดินทาง เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ

dav

ดร.พินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัวจันทรสุรินทร์ เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง และในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 80

ร่วมแสดงความคิดเห็น