ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล โดยคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผู้ป่วยและญาติ ผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โดยทางโรงพยาบาลได้นำไปทอดถวาย ณ วัดข่วงสิงห์ ในวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น