รดนํ้าดำหัว ขอพรปีใหม่

อังคณา กางพรม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้าขอพรปีใหม่ และรดนํ้าดำหัว ปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น