สูมาคาราวะ เทศกาลสงกรานต์

ผู้แทนนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มาดำหัว-สูมาคาราวะและขอพร ทีมงานกองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมือง ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ถนนราชเชียงแสน

ร่วมแสดงความคิดเห็น