รดน้ำดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่

นายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกรรมการบริหารสมาคมเข้ารดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 26 เม.ย.60

ร่วมแสดงความคิดเห็น