ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

นางสาวทัศนีย์ แซ่จู ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ระหว่าง สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กับ สถานประกอบการ ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น