วิจิตรศิลป์ มช. ชวนทุกท่านชม นิทรรศการภาพถ่าย “ความสุขจากรอยพระบาท”

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญชมการแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “ความสุขจากรอยพระบาท” (The Beloved Father of a Nation) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ หอภาพถ่ายล้านนา

ซึ่งนิทรรศการภาพถ่าย “ความสุขจากรอยพระบาท” (The beloved Father of a Nation) ในครั้งนี้ เป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยในถิ่นทุรกันดาร ทรงพระราชทานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขแก่ทุกชีวิตในประเทศไทยตลอดมา แนวทางแห่งความพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชทรงพระราชทานให้ ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความสุข และความยั่งยืนให้แก่ปวงชนชาวไทยทั้งสิ้น

นิทรรศการภาพถ่าย “ความสุขจากรอยพระบาท” (The beloved Father of a Nation) มีกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ หอภาพถ่ายล้านนา และจะมีพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. โดยได้รับพระกรุณาจาก หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ

งานนี้ทางคณะผู้จัดจึงขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “ความสุขจากรอยพระบาท” The beloved Father of a Nation) และขอเชิญเข้าชมนิทรรศการได้ที่ หอภาพถ่ายล้านนา อาคารหลังสีฟ้าตั้งอยู่บริเวณด้านหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (ตรงข้ามพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์) ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยจะจัดแสดงทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 052 – 000093, 053-944805 และดูข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/cmhopth

ร่วมแสดงความคิดเห็น