เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้การป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควัน-สร้างความเข้มแข็ง ให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำ

เมื่อวันที่ 27เมษายน 2560 เวลา09.00-16.30น นายสมพล แสนคำ เกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืชโดยมี ว่าที่ ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ และนายวรวิทย์ มหาวันชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ตามโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่วิกฤติของ จ.เชียงใหม่ ปี 2560 งบสนับสนุนจาก ทสจ.จังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสันเกี๋ยง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม โดยมีเกษตร อ. แม่แจ่ม และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานอื่นๆร่วมบูรณาการในครั้งนี้

วันเดียวกันนายเอกธนัช บุสสยา เกษตร อ.จอมทอง ร่วมกับสำนักงานชลประทาน จ.เชียงใหม่ ประชุมเสวนาเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำพลังไฟฟ้า หมู่ 17 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง ตามโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ณ.วัดหาดนาค ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น