ต้อนรับ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สหราชอาณาจักร

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับ เซอร์ ไซมอน แมคโดนัลด์ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สหราชอาณาจักร ในโอกาสเดินทางมาเยือนเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองเชียงราย ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและด้านสิ่งแวดล้อม ณ อาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น