รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว อ.จีรพันธ์ กิติบุตร ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และอ.สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการวิทยาลัยฯ จากนั้นคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร คณะกรรมการบริหารเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พร้อมขอพรคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ผ่านมา

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น