รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส

โรงเรียนพระหฤทัย จัดประเพณีรดน้ำดำหัวครั้งที่ 24 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปีใหม่เมืองประจำปี 2560 โดยซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี ในงานมีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส และคณะผู้บริหาร พร้อมชมการแสดงจากศิษย์เก่าหลายรายการ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานอบอุ่น ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนพระหฤทัย จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น