“สมาคมพยาบาล” วันคารวะพี่อาวุโส


สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ นำโดย “รศ.เจียรนัย โพธิ์ไทรย์” นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยขบวนแห่เครื่องดำหัวตามประเพณีล้านนา และได้กล่าวเปิดงานพร้อมกับขอพรปีใหม่เมืองเป็นสิริมงคลจากพยาบาลอาวุโสรุ่นพี่ๆ ที่ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฎิพร บุญกล้า” เป็นผู้แทนรุ่นพี่อาวุโสได้กล่าวแสดงความรู้สึกอย่างปิติยินดีที่ชาวพยาบาลรุ่นน้องให้ความคารวะนับถือ พร้อมกับให้พร ได้จัดพิธีงานนี้ขึ้นที่โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ ด้วยบรรยากาศอบอุ่นซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งร่วมแสดงความคิดเห็น