หมุดไม้ หมายเมือง

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม “หมุดไม้ หมายเมือง” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครง Spark U Chiangmai มีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวในตัวเมืองเชียงใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น โดย “หมุด” หมายแรกคือ การนำต้นคูนหรือต้นราชพฤกษ์ มาปลูกลงบนเกาะกลางถนน บริเวณด้านหน้าวัดแสนฝาง เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวแห่งแรกริมถนนท่าแพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น