ช่วยเหลือผู้ยากไร้

รุ่งระวี มีทองคำ รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เจ้าเยาวพรรณ ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดฯ พร้อมสมาชิกจิตอาสา และกรรมการ กิ่งกาชาด อ.ไชยปราการ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค และเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่ จำนวน 10 ครอบครัว โดยมี อนวัช สัตตบุศย์ นอภ.ไชยปราการ ให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น