เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่องการเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ปีงบประมาณ 2560 :ภาคเหนือ : เขตสุขภาพที่ 1 และ 2 : จ.เชียงใหม่) ที่ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ร่วมแสดงความคิดเห็น