ภาคเหนือ หมอกควันยังคงมาตรฐาน


กรมควบคุมมลพิษ(คพ.)รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ดังนี้

1. พบฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ โดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ อยู่ที่ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย (80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงทุกพื้นที่

2. สาเหตุของหมอกควัน การลักลอบเผาเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ และการเตรียมพื้นที่เกษตร

3. คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า วันที่ 28-29 เมษายน ภาคเหนือของประเทศไทย จะมีพายุฤดูร้อนครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคเหนือ มีอากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง อาจทำให้ปริมาณฝุ่นละอองที่สะสมในบรรยากาศลดลงได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น