เปิดมิติความร่วมมือดาราศาสตร์ไทย-กัมพูชา

รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดมิติความร่วมมือดาราศาสตร์ไทย-กัมพูชา ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ เติมเต็มเครือข่ายความร่วมมือดาราศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ร่วมแสดงความคิดเห็น