วิจิตรศิลป์ มช.จัดการแสดงละคร “ นางนวล : The Seagull ”

นักศึกษาสาขาดนตรีและการละคร ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแสดงละครเรื่อง “นางนวล” ณ.โรงละครหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ผ่านมา

“นางนวล” บทละครดัดแปลง จากงานประพันธ์ของนักการละครชาวรัสเซีย Anton Chekehov ที่นำเสนอชีวิตของครอบครัวชนชั้นกลางท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมรอยต่อระหว่างคนรุ่นเก่าที่กำลังต้องเปิดทางให้กับคนรุ่นใหม่อุดมการณ์ใหม่ และโลกสมัยใหม่ ขณะเดียวกันมนุษย์ก็ยังคงต้องเผชิญชะตากรรมของคนต่อไป หนุ่มสาวที่ยังดิ้นรนตามหาฝันและความรัก มนุษย์ที่ยังคงต้องสร้างศรัทธาแม้มันจะเป็นเพียงแค่ภาพลวงก็ตาม
ในมุมของความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนระหว่าง ธันวินน์ หนุ่ม นักเรียนที่เพิ่มเริ่มต้นอาชีพ ผู้อยู่ภายใต้เงาอันยิ่งใหญ่ของแม่”ไอรดา” นักแสดงชื่อดังค้างฟ้าและคนรักหนุ่มของเธอตฤณภพ นักประพันธ์ผู้โด่งดังประสบความสำเร็จมากมายเขาดิ้นรนที่จะปฏิรูปการละครให้เป็นรุปแบบใหม่ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยความฝันพร้อมกับ “นับดาว” หญิงสาวที่ธันวินท์แอบหลงรัก ผู้ไขว่คว้าหาความสำเร็จในฐานะนักแสดง แต่แล้วในคืนที่เหล่านักฝันได้แสดงมุ่งมั่นของคนออกมา ทุกอย่างก็เริ่มผิดไปจากที่คาดหวัง

อำนวยการแสดงโดย ผศ.วิลาวัลย์ เศวตเศรณี, ที่ปรึกษาการแสดง อ.ดร.กุสุมา เฟนสกี-สตาลลิ่ง,ผู้ประพันธ์ Anton Chekehov,บทภาษาไทย ผศ.สมเมร ฟูราช,ดัดแปลงบท ณัฐกิตติ์ แซ่ตั้น โสพิชญะ แปงเมือง ศิรยาพรรณ เลิศโสภณภักดีบัญญพัฒ ชาญชิตล,กำกับการแสดง ณัฐกรานต์ สอนเอี่ยม เบญญากา พรหมศิริเจริญ แพรวพรรณ โชคอำนวยสิทธิ์ นิชา สมชัย, กำกับเวที ปัญญพัฒ ชาญชิต ณัฐชยา สุคีตา,ออกแบบฉาก อุษณี ศรีสำคัญ ศิรยาพรรณ เลิศโสภณภักดี ชัญสุธดา เทพวรรณ์ ปรียาพร วรรณมณี,เสื้อผ้าและแต่งหน้า โสพิชญะ แปงเมือง จิดากา คงเพชรศัพดิ์ รนิดา ขาวสัก,การตลาดและประชาสัมพันธ์ สุกวิตา วนสุวานิช พิชญาภัศ กลยาณี,จัดสถานที ภัทรศยา ทองธานีสกุล คุณากร โคตรประทุม,ออกแบบแสง พุธิดา มหาจำปาทอง ธันวา พลารักษ์ ,ออกแบบเสียง วรปรัชญ์ สุขสม และวิภาดา ขัติยะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น