ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต รอง อธิการบดี สพล.ศรีสะเกษ พร้อมคณะมาดูงานการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬา สพล.เชียงใหม่

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สพล. เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต รอง อธิการบดี สพล.ศรีสะเกษ พร้อมคณะที่มาดูงานการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬา สพล.เชียงใหม่ เมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น