สระเกล้าดำหัวผู้บริหารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เมื่อเช้าวันที่ 1 พ.ค.2560 ภายในสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่ นายดี จันทคลักษณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล นายอินถา หลวงใจ รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล นำชาวบ้านเข้าร่วมงานกับพนักงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ที่จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ และสระเกล้านำหัวนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น