หม่อนไหมรับมือเกมส์ธุรกิจ ชวนร่วมกลุ่มปลูกหม่อนสด

นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม แถลงสื่อฯว่า ความนิยมบริโภคหม่อนผลสด หรือมัลเบอร์รี่ ในขณะนี้ทำให้เกษตรกรจำนวนมากสนใจปลูกหม่อนผลสดเพิ่มขึ้น จนเกิดกระแสการชักชวนให้เกษตรกรร่วมลงทุนปลูกหม่อนผลสดจากกลุ่มธุรกิจเอกชนโดยอ้างผลตอบแทนสูงและหากสมาชิกแนะนำเกษตรกรรายอื่นเข้าร่วมปลูกด้วยจะให้ค่าตอบแทนผู้ที่แนะนำด้วย

0….สุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม
กรณีดังกล่าวกรมหม่อนไหมได้มอบหมายให้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 21 ศูนย์ ทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์เตือนเกษตรและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ หากมีเหตุการณ์ลักษณะหลอกลวง และมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่เกษตรกร แนะนำให้ผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย และขอเรียนชี้แจงผ่านสื่อฯว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องระหว่างบริษัทเอกชนและเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ทางกรมหม่อนไหมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร ดังนั้น หากเกษตรกรหรือประชาชนท่านใดสนใจปลูกหม่อนผลสดเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้ครอบครัว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 21 ศูนย์ ทั่วประเทศ หรือสอบถามที่ 02-558 7924-6 ต่อ 310
ด้านนายเหรียญ คำแคว่น เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดในจังหวัดน่าน กล่าวว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะได้รับข้อมูลจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่ มีการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย ในการปลูกร่วมกับพืชถิ่นเดิมเพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือน โดยกรมหม่อนไหมสนับสนุนหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ ซึ่งทำให้มีรายได้เสริม ประมาณ 4-5 พันต่อการปลูก 100 ต้น ในช่วงแรกๆที่เริ่มปลูกตั้งแต่ปี 58 และบางแปลงเกษตรกรมีรายได้มากกว่าหมื่นบาทต่อฤดูกาลเก็บผลก็เยอะ
ทั้งนี้นายนคร มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน กล่าวว่า จากความนิยมของกลุ่มผู้รักสุขภาพ และชื่นชอบหม่อนสด หรือมัลเบอร์รี่ ทำให้ศูนย์ฯต้องติดตามเรื องนี้อย่างใกล้ชิด แต่ยืนยันว่ายังไม่พบกรณีล่อลวงเกษตรกร เพราะเครือข่ายเกษตรกรปลูกหม่อนไหมที่น่านค่อนข้างรวมกลุ่มเข้มแข็ง และมีเจ้าหน้าที่ ติดตาม ให้คำแนะใกล้ชิด

0..นายสำราญ สุขใจ ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จ.แพร่และนายนคร มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน พบปะเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนในศูนย์เรียนรู้ฯน่าน
นายสำราญ สุขใจ ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จ.แพร่ กล่าวว่า ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกแห่งจะมีกิจกรรม โครงการศูนย์เรียนรู้ ก้าวตามรอยพระบาท การเรียนรู้ ในวิถีเกษตรกรอย่างเข้าถึง เข้าใจ ของกลุ่มเกษตรกร จะเป็นเกราะป้องกัน ให้รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยม การตลาดแบบมีเงื่อนไข ผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงเกินความเป็นจริง ซึ่งได้กำชับและประสานผู้นำเกษตรกร ผู้นำชุมชน ร่วม สอดส่องกรณีนี้แล้ว


0….ความนิยมบริโภคหม่อนผลสดหรือมัลเบอร์รี่ทำให้มีกลุ่มเครือข่าย ล่อลวงเกษตรกรปลูกอ้างผลตอบแทนสูง และแนะนำสมาชิกมีผลตอบแทนเพียบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น