สระเกล้าดำหัวขอพร นายวรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการบริหาร บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด

อุทิศ  มณีราม   ผู้จัดการสาขาแจ่งหัวริน ร้านเพาเวอร์บาย  ฤดีวัลย์  แก้วยนต์ หัวหน้าแผนกสาขาแจ่งหัวริน  และอังคณา  ชมภูพิน หัวหน้าแผนกสาขาโรบินสัน  พร้อมทีมงาน   เข้าสระเกล้า  ดำหัว  ขอพร  จาก นายวรวัชร  ตันตรานนท์ กรรมการบริหาร บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด    ณ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น