ปิดการอบรมโครงการ “ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก สพล.เชียงใหม่ ประจำปี 2560”

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์  รองอธิการบดี สพล.เชียงใหม่  ปิดการอบรมโครงการ ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก สพล.เชียงใหม่ ประจำปี 2560 เปิดอบรม 5 ชนิดกีฬามีเด็กเยาวชนร่วม 274 คน ณ สพล.เชียงใหม่ เมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น