คณะผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ “นพดล จิรภักดิ์” ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่

คณะผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ นำโดย “นิพนธ์ วิชัยรัตน์” ผู้อำนวยการสวนสัตว์ได้ให้การต้อนรับ “นพดล จิรภักดิ์” ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ ที่จะประสานงานในเรื่องของการท่องเที่ยวต่อไป ได้พาเข้าเยี่ยมชมจุดต่างๆในบริเวณสวนสัตว์ เมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น