รับบุรุษพยาบาล ผู้ดูแล

บริษัท บ้านกำลังใจจำกัด ให้การดูแลผู้สูงอายุ ที่เป็นชาวต่างชาติ ที่ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อม ต้องการรับสมัคร

บุรุษพยาบาล/ผู้ ดู แ ล

คุณสมบัติ

– มีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุมาก่อน

– ทำงานเป็นกะได้

– ทำงานโดยให้ความรัก ความอบอุ่น และความ

   ใกล้ชิด อยู่ด้วยกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

**มีสวัสดิการให้ เงินเดือนตรงต่อเวลา**

***รับอายุตั้งแต่ 20-50 ปี***

ผู้ช่วยกุ๊ก

บริษัท บ้านกำลังใจ จำกัด

121/72 หมู่ 7 หมู่บ้านฟ้าฮ่ามวิลเลจ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร.086-9133614 คุณมาร์ติน

085-0366494 คุณนิด

ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ได้ทุกวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น