“สืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สุมาคาราวะ สระเกล้าดำหัวและขอพรผู้อาวุโส” ประจำปี 2560

นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทยเชียงใหม่ และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “สืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สุมาคาราวะ สระเกล้าดำหัวและขอพรผู้อาวุโส” ประจำปี 2560 ณ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น