เตรียมความพร้อม รับมือแข่งขันตลาดโลก

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SME ภาคเหนือ ก้าวเข้าสู่ยุค “Thailand 4.0” เดินหน้าจัดงานสัมมนา “พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” ที่จังหวัดเชียงใหม่ หวังช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา มายกระดับกระบวนการผลิต พัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดระดับประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมกับ สำนักงาน สาขาเชียงใหม่ และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานสัมมนา “พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SME ภาคเหนือ ก้าวเข้าสู่ ยุค Thailand 4.0″ ณ ศูนย์ One Stop Service Software and Digital Content Center ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่

โดย นายพงษ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนา “พลิก Up ธุรกิจต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา มายกระดับกระบวนการผลิต พัฒนาสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดระดับประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการให้สิทธิหรือการใช้สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะพยายามดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งเป้าผลักดัน สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ บนฐานเศรษฐกิจดิจิทัล ขับเคลื่อนประเทศให้มีความพร้อมในยุค Thailand 4.0 ดีป้าจึงจัดให้มีการสัมมนา ”พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยเชียงใหม่ 4.0 พร้อมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา คำปรึกษาด้านแหล่งเงินทุน การส่งเสริมการลงทุนจากดีป้า โดยจะมีการจัดสัมมนาทั้ง 4 ภาค ทั่วประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น