กิตติมศักดิ์..

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สพล.เชียงใหม่ และ ว่าที่ รอ.ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดี สพล.สุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านสนธยา คุณปลื้ม ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการกีฬา สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ร่วมแสดงความคิดเห็น