ต้อนรับ นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เชษฐพงษ์ โปธิบาล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วย ปารวี คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ต้อนรับ นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสที่ท่านเดินทางมาเป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงายบุคคลส่วนท้องถิ่น จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น