จัดกิจกรรม “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล”

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล” ระดมพลังจิตอาสา ผู้มีศรัทธาครูบาศรีวิชัย ร่วมทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล” รณรงค์คัดแยก และเก็บกวาดขยะ หลังงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น