แถลงข่าว..งาน สรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2560

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการท่องเที่ยววิถีไทยวิถีลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งาน สรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2560 โดยเชิญชวนประชาชนพุทธศาสนิกชนที่เกิดในปีระกา และนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤษภาคม 2560 ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น