Goodbye Senior

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดงาน Goodbye Senior ประจำปี 2560 ให้รุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 เพื่อแสดงความยินดีก่อนที่จะออกไปฝึกสอน โดยมี อาจารย์ Peter Rafatjou อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ร่วมถ่ายภาพ ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น