PEA ระดมทีมงานซ่อมแซมระบบจำหน่าย หลังจากพายุฤดูร้อนถล่มพื้นที่อำเภอแม่แตง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ค.2560 เวลา 22.28 น. ได้เกิดเหตุลมพายุ ฝนฟ้าคะนอง ในพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นเหตุให้ระบบสายส่ง 115 กิโลโวลท์ ที่จ่ายไฟให้กับสถานีไฟฟ้าปาย และ สถานีไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน เกิดขัดข้อง เนื่องจากมีต้นไม้ล้มทับระบบสายส่ง 115 กิโลโวลท์ บริเวณหน้าวัดป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ทำให้ระบบจำหน่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 22 เมตร หักโค่นจำนวน 1 ต้น และอีกหนึ่งจุดพบอุปกรณ์หัวเสาชำรุดเสียหาย เนื่องจากต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้า และทำให้ระบบจำหน่าย 22 กิโลโวลท์ที่อยู่ใต้แนวสายส่ง ชำรุดเสียหาย ส่งผลให้พื้นที่อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (ตั้งแต่บ้านปางลัน ไปถึง อ.ปาย), อ.ปาย, อ.ปางมะผ้า, อ.เมือง และอ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน มีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขโดยการตัดระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายออก และจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า แต่เนื่องจากเป็นเวลากลางคืน สภาพพื้นที่เป็นป่าเขา ฝนตก มีหมอกลงจัด ทีมงานจะดำเนินการซ่อมแซมในเช้าวันที่ 5 พ.ค. 2560 สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้า ในพื้นที่ตัวเมือง จ.แม่ฮ่องสอน ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่สะงา และระบบเขื่อนพลังน้ำผ่าบ่อง/โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผาบ่อง สำหรับพื้นที่ตัวเมือง อ.ปาย ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลสำรองที่สถานีไฟฟ้าปาย ในระหว่างที่รอดำเนินการซ่อมแซมระบบจำหน่าย อ.ปางมะผ้า และ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้บางส่วน

ในเช้าวันที่ 5 พ.ค.2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ระดมทีมงานเข้าดำเนินการซ่อมแซมบริเวณจุดเกิดเหตุ โดยใช้รถเครน และเครื่องจักรกลหนักเข้ารื้อถอนระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย พร้อมกับติดตั้งเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ใหม่ คาดว่าไม่เกินเวลา 19.00 น. จะสามารถคืนสภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ตามปกติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น