คุณแม่หัวเมืองรองช้อป ซื้อสินค้าออนไลน์ทะลัก

มายด์แชร์ เผยผลวิจัยคุณแม่ที่อาศัยในหัวเมืองรอง พบว่าการซื้อสินค้าผ่านอี-คอมเมิร์ซโตพุ่ง ส่วนสื่อ ณ จุดขายยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจับจ่าย
น.ส.ณัฐา ปิยะวิโรจน์เสถียร ผู้อำนวยการวางแผนและพัฒนาธุรกิจมายด์แชร์ผู้ให้คำปรึกษาด้านการตลาดและการสื่อสารในประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากได้ทำการวิจัยกลุ่มคุณแม่ที่มีลูกอายุระหว่าง 0-3 ปี, 3-6 ปี และ 6-12 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ตามหัวเมืองรองของ จ.น่าน, บุรีรัมย์ และชุมพร ระดับรายได้ปานกลาง พบว่าอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตค่อนข้างมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตระดับหนึ่ง โดยเฉพาะการสั่งของผ่านช่องทางออนไลน์หรืออี-คอมเมิร์ซ ที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตสูงอย่างยิ่ง
สำหรับพฤติกรรมการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมายของการทำวิจัยในพื้นที่ดังกล่าว มีทั้งมองหาจากในเฟซบุ๊ก และสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อสั่งสินค้า โดยปัจจัยที่ทำให้อี-คอมเมิร์ซในต่างจังหวัดเติบโตได้ดีนั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในพื้นที่ของตนเอง จึงทำให้ผู้บริโภคต้องสั่งสินค้าข้ามจังหวัด ขณะเดียวกันหากเห็นช่องว่างก็อาจเข้ามาทำธุรกิจขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตนเอง เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวทางหนึ่งด้วย
นอกจากนี้ แม้ว่าการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จะเติบโตมากเป็นพิเศษ แต่สื่อรูปแบบแผ่นพับยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เข้ามามีบทบาทต่อการวางแผนใช้จ่ายของกลุ่มเป้าหมายระดับหนึ่ง เพื่อเปรียบเทียบราคา แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณแม่เหล่านั้นจะตัดสินใจซื้อสินค้า ณ จุดขาย เพราะต้องการสัมผัส ทดลองสินค้า ดูบรรจุภัณฑ์ และคุณภาพของสินค้าว่าตอบโจทย์หรือไม่
น.ส.ณัฐากล่าวว่า ส่วนความสนใจในการซื้อสินค้าสำหรับเด็กนั้น มักมองที่คุณภาพเป็นหลักก่อนลำดับแรก ขณะที่เรื่องของราคาและโปรโมชั่นเป็นเรื่องรองลงมา ซึ่งแน่นอนว่าอาจไม่มีผลให้คุณแม่ต้องการซื้อสินค้ามากนัก แต่เป็นลักษณะของการซื้อมาเพื่อทดลองใช้สินค้ามากกว่า.

ร่วมแสดงความคิดเห็น