ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมกับ ผบ.พล.ร.7 ลงพื้นที่อำเภอดอยเต่า เร่งหามาตรการช่วยเหลือราษฎร

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมกับ ผบ.พล.ร.7 ลงพื้นที่อำเภอดอยเต่า เร่งหามาตรการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน สำรวจเบื้องต้นที่ตำบลบงตัน และตำบลบ้านแอ่น บ้านเรือนเสียหายกว่าพันหลังคาเรือน ต้นลำไย และไม้ผลเกษตรเสียหายเป็นวงกว้าง ยังอยู่ระหว่างสำรวจ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พลตรี ณัฐวัฒิ ชุณหะนันทน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ทหาร ไปยังอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความเสียหาย และเร่งหามาตรการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งอำเภอดอยเต่าและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำลังอยู่ระหว่างสำรวจ ทั้งบ้านเรือนราษฎรที่เสียหาย และไม้ผลทางการเกษตร ทั้ง 7 หมู่บ้านของตำบลบงตัน

ในเบื้องต้น ที่ตำบลบงตัน มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 827 หลังคาเรือน ตำบลบ้านแอ่น 361 หลังคาเรือน รวมประมาณ 1,200 หลังคาเรือน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งสำรวจให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้สั่งให้ระดมกำลังพล พร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรกลหนัก ร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมณฑลทหารบกที่ 33 เร่งเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านโดยเร็ว โดยเฉพาะสถานที่ราชการ, วัดและโรงเรียน เนื่องจากใกล้เปิดเรียนแล้ว

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้หน่วยงานเกษตรจังหวัด และอำเภอ เร่งสำรวจความเสียหายของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อจะได้ทราบจำนวนไม้ผลที่เสียหายชัดเจน ขณะเดียว ยังมีเกษตรกรอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งจะได้หาแนวทางช่วยเหลือไปพร้อมกัน โดยให้ประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนการปลูกไม้ผล และพืชเกษตรได้ไปขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรในพื้นที่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น