ร่วมด้วยช่วยกัน..

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชํานิประศาสน์ นายกเหล่ากาดชาดจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนในพื้นที่อำเภอดอยเต่าและอำเภอฮอด โดยจะเร่งสำรวจความเสียหาย และประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น