มอบโลห์แสดงความขอบคุณ ให้กับ ธนัชพร พงษ์เย็น

ดร.พันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบโลห์แสดงความขอบคุณให้กับ ธนัชพร  พงษ์เย็น  ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  ที่ให้การสนับสนุนสถานที่การจัดงานNorthem Digital  Expo  2017  รวมสุดยอดเทคโนโลยีล้ำสมัยเปลี่ยนธุรกิจยุคใหม่ให้สมาร์ท

ร่วมแสดงความคิดเห็น