สระเกล้าดำหัว เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง

เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง อ.สิริกร ว่องตระกูล ที่ปรึกษา อ.กุลวดี เกียรติไชยากร ผู้อำนวยการ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ได้นำตัวแทนคณะบุคลากรครู เข้าสระเกล้าดำหัว ท่านผู้รับใบอนุญาต ดร.วัชระ ตันตรานนท์ คุณแม่เพ็ญสุข  ตันตรานนท์ และคุณเพ็ญพร  เกียรติไชยากร คุณแม่ท่านผู้อำนวยการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น