มทร.ล้านนา จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เมืองหลวงพระบาง สาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู คณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณาจารย์  ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เมืองหลวงพระบาง สาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการทำงานวิจัยทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น