ธงฟ้าประชารัฐ ช่วยลดค่าครองชีพชาวลำพูน

พาณิชย์ลำพูน จับมือร้านค้าปลีก-ค้าส่งของจังหวัดลำพูน จำหน่ายสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาด 15-20 % ภายใต้โครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ’ ช่วยลดค่าครองชีพชาวลำพูน

ข่าวดีของชาวลำพูน เมื่อสองร้านค้าใหญ่ของจังหวัดลำพูน จับมือกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน กระทรวงพาณิชย์ จัดจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพราคาพิเศษในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 15-20 % ในร้านค้าปลีก ภายใต้โครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ’ เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น และเพิ่มรายได้การจำหน่ายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกในจังหวัดลำพูน

วันนี้ (9 พ.ค.60.) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้เข้าพบหารือผู้ประกอบการร้านค้าปลีก-ค้าส่ง เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ’ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.) บริษัท กิตกมล จำกัด อำเภอเมืองลำพูน 2.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาพันธ์ ป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยได้ชี้แจงและร่วมหารือแนวทางการดำเนินการ วัตถุประสงค์ของโครงการ และช่องทางการจำหน่ายสินค้า ซึ่ง ณ ปัจจุบัน จังหวัดลำพูน มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ’ แล้วกว่า จำนวน 396 ร้าน แยกเป็นร้านค้าต้นแบบ อยู่จำนวน 2 ร้านค้า ได้แก่ บริษัท สรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า จำกัด และบริษัท กิตกมล จำกัด และมีร้านค้าปลีกในเครือข่ายในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ อีกจำนวน 394 ร้านค้าทั่วจังหวัดลำพูน โดยเร็วๆ นี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนมีแผนจะดึงร้านค้าปลีก-ค้าส่ง เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมในระยะต่อไป

นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน เผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับสำนักงานกองทุนบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กรมการพัฒนาชุมชน โดยโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” เป็นการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ โดยจำหน่ายในร้านค้าปลีกในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 15-20 % ซึ่งร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภครายใหญ่ 5 ราย ได้แก่ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น และเพิ่มรายได้การจำหน่ายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกในจังหวัดลำพูน ซึ่งสินค้าที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรกจะมีการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ 18 สินค้า 48 รายการ เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แชมพู บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากกระป๋อง เป็นต้น และในระยะต่อไปจะมีการเพิ่มรายการสินค้าหรือปรับเปลี่ยนสินค้าต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น